Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 247
ostatnia aktualizacja tej strony:
2014.03.13 15:40
ostatnia aktualizacja w BIP:
2014.03.13 15:44

Treść strony

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

do Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem

1. Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

- Ustawa o Systemie Oświaty, w szczególności art. 15- 20 (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329
z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 31 z 2009 r., poz. 208) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych oraz zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów.

- Statut Gimnazjum.

2. W Gimnazjum w Sadownem:

a) we wszystkich klasach realizowana jest nowa podstawa programowa zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009r. Nr 4, poz.17);

b) Obowiązują jednakowe dla wszystkich uczniów:

● Plan Pracy Dydaktyczno- Wychowawczej;

● Program Wychowawczy;

● Szkolny Zestaw Programów Nauczania;

● Wewnątrzszkolny System Oceniania;

● Program Profilaktyki;

● Regulamin organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

● Program Zajęć Pozalekcyjnych;

3. Wszyscy uczniowie mieszkający oraz posiadający meldunek na terenie Gminy Sadowne, którzy ukończą w danym roku szkoły podstawowe, przynależą- zgodnie z przepisami prawa- do obwodu Gimnazjum w Sadownem. Rodzice mają prawo wyboru innej szkoły.

4. Organ Prowadzący ma obowiązek zapewnić bezpłatny dojazd do szkoły obwodowej tym uczniom, których droga z domu do szkoły przekracza 4 km (pozostałym również może taki dojazd zapewnić).

5. Do Gimnazjum w Sadownem przyjmuję się :

z urzędu- absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Sadowne,

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)- absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w innym obwodzie szkolnym.

6. Wstępne zgłoszenie do naszego Gimnazjum polega na złożeniu w sekretariacie- w terminie od 02 kwietnia do 12 kwietnia 2013 roku - podania i 2 fotografii (podpisanych). Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia pierwszej strony, natomiast „informację-oświadczenie” umieszczone na drugiej stronie podania rodzic wypełnia dobrowolnie. Podania można składać indywidualnie lub zbiorowo.

7. Na podstawie w/w podań Komisja Rekrutacyjna ogłosi w terminie do dnia 07 czerwca 2013 roku wstępne listy uczniów przydzielonych do poszczególnych oddziałów. Listy te będą znajdować się w sekretariacie Gimnazjum w Sadownem oraz zostaną przekazane dyrektorom szkół podstawowych. Uzasadnione odwołania od decyzji komisji można składać w terminie do dnia 14 czerwca w sekretariacie szkoły. Odwołania będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.

8. Wstępne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna w składzie:

► dyrektor i wicedyrektor szkoły;

► pedagog szkolny

a) w swojej pracy Komisja będzie kierować się następującymi regułami:

► do tworzonych oddziałów przyjmowani będą uczniowie zamieszkujący w okolicach poszczególnych tras zorganizowanego dojazdu do szkoły;

► w miarę możliwości w tworzonych oddziałach zachowana zostanie zbliżona liczba dziewcząt i chłopców;

► oddział powinien liczyć od 20 do 30 uczniów;

9. Przyjęcie dziecka do Gimnazjum w Sadownem następuje po złożeniu w sekretariacie Gimnazjum oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z wynikiem sprawdzianu. Ostatecznym terminem składania tych dokumentów jest pierwszy wtorek
od daty zakończenia zajęć edukacyjnych tj. 02.07.2013r.

10. Wszyscy uczniowie klas pierwszych będą kwalifikowani do nauki w systemie jednozmianowym;

11. Wicedyrektor Gimnazjum w uzgodnieniu z wychowawcami klas VI może zorganizować akcję „Otwarte drzwi”, której celem jest przybliżenie przyszłym uczniom nowej szkoły;

12. Lista podręczników zostanie ustalona do dnia 15 czerwca 2013roku i wywieszona
na tablicy ogłoszeń w Gimnazjum oraz przekazana do dyrektorów Szkół Podstawowych.

Po 15 sierpnia 2013 roku w godz. 900 -1300 w sekretariacie szkoły odbędzie się kiermasz podręczników.

13. W Gimnazjum w Sadownem od dnia 01 września obowiązuje zmiana obuwia,
w związku z czym każdy uczeń musi posiadać tzw. „obuwie lekkie” (na białej podeszwie- np. trampki, tenisówki …). Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie są zobligowani
do uczestnictwa w nich w stosownych strojach sportowych.

Do zobaczenia wkrótce!

Miło nam będzie powitać Cię w naszej szkole!

  • autor informacji: Monika Zakrzewska
    data wytworzenia: 2013-06-03
  • opublikował: Monika Zakrzewska
    data publikacji: 2014-02-10 13:48
  • zmodyfikował: Monika Zakrzewska
    ostatnia modyfikacja: 2014-03-13 15:40

Adres

Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem

ul. Kościuszki 74, 07-140 Sadowne

Kontakt

Dane kontaktowe

Tel: 25 675 35 61,
Fax: 25 675 35 61
E-mail: gimsadowne@wp.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Dni: poniedziałek - piątek
Godziny: 8:00 - 16:00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.